Wynagrodzenie pracowników spełnia o wiele więcej funkcji niżby mogło się wydawać.

Strategia wynagradzania oraz polityka płacowa wykorzystywana jest podczas:

  • tworzenia systemów wynagrodzeń,
  • planowania rekrutacji specjalistów,
  • budowania marki przedsiębiorstwa (employer branding),
  • zwiększania konkurencyjności oferowanych stanowisk na rynku pracy,
  • planowania awansów i podwyżek,
  • dobru narzędzi i systemu motywacyjnego pracowników,
  • optymalizacji kosztów działalności,
  • planowania selekcji pracowników
  • oraz redukcji zatrudnienia.

bigstock-Tablet-With-D-Graph-44189407Wynagrodzenie pracowników spełnia o wiele więcej funkcji niż mogłoby się wydawać.

Strategia wynagradzania powinna być zaplanowana z uwzględnieniem długofalowej strategii głównej firmy.
Strategia płacowa określa nie tylko wysokość płacy zasadniczej, ale także dodatków płacowych oraz świadczeń pozamajątkowych. Określenie strategii wynagrodzeń przydaje się także podczas innych działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i powinna być zintegrowana z podobnymi działaniami kadrowymi.
Polityka płacowa zaś to element wspierający strategię wynagrodzeń, dzięki któremu system wynagradzania pracowników dostosowany jest do warunków firmy oraz planu działania przedsiębiorstwa i szansy rozwoju.