Jak wygląda struktura systemu wynagrodzeń?

bigstock-Tablet-With-D-Graph-44189407

Struktura systemu wynagradzania to zbiór elementów, które składają się na pełne wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy.

Strukturę można podzielić na trzy podstawowe elementy: wynagrodzenie zasadnicze, część zmienną wynagrodzenia oraz wynagrodzenie gwarantowane.

Płaca zasadnicza

Podstawa każdego wynagrodzenia niezależna od modelu systemu płacowego, czy strategii wynagradzania pracowników. Jest to ekwiwalent pracy wykonanej na rzecz pracodawcy. Pensja zasadnicza musi być ujęta w umowie o pracę.
Wynagrodzenie zasadnicze powinno być stałe w dłuższym okresie rozliczeniowym, jednak może zmieniać się w trakcie zdobywania przez pracownika kompetencji, doświadczenia, stażu pracy bądź stanowiska. Dobór płacy zasadniczej powinien być dopasowany do wewnętrznej struktury organizacji i polityki płacowej przedsiębiorstwa.

Część zmienna

Premie — Dodatki do płacy zasadniczej przyznawane za wybitne osiągnięcia, sukcesy bądź nadobowiązkowy wkład w pracę.

Nagrody — Przyznawane jednorazowo przez pracodawcę z powodu indywidualnej lub wyjątkowej okazji, np.: nagrody jubileuszowe, bonusy świąteczne.

Świadczenia pozapłacowe — przysługujące za poniesione koszty związane z wykonywaniem obowiązków służbowych, np.: zwrot za paliwo, rozmowy telefoniczne bądź koszty leczenia.

Prowizje – uzależnione od wyników (np. u handlowców).

Dodatki gwarantowane

Składniki systemu wynagrodzeń gwarantowane przez przepisy Kodeksu Pracy i odpowiednie ustawy o prawie pracy:

  • wynagrodzenie za nadgodziny,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych,
  • zasiłki chorobowe,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • ubezpieczenie emerytalne.