Jaki model systemu płacowego jest odpowiedni dla twojej firmy?

Sposób rozliczania zatrudnionych za wykonaną pracę jest uzależniony przede wszystkim od specyfiki stanowiska pracy oraz rodzaju zadań wykonywanych przez pracownika.

Model systemu wynagradzania określa metodę naliczania płacy zasadniczej. Stanowi on podstawę do wypłacania pensji i powinien być jasno określony w umowie o pracę, którą zatwierdzają obie strony: pracodawca i pracownik.

Istnieją trzy podstawowe modele systemu płacowego, w których bierze się pod uwagę czas pracy, liczbę wykonanych zadań albo wyniki pracy. W jednym przedsiębiorstwie można korzystać z wszystkich modeli systemu płacowego, jednak powinny one być dobrane do właściwości danego stanowiska pracy.

Trzy modele systemu wynagrodzeń

System czasowy

Wynagrodzenie ustala się na podstawie przepracowanego czasu w danym okresie rozliczeniowym (np.: dzień, tydzień, miesiąc). Wynagrodzenie wyliczane jest na podstawie stawki godzinowej.

Model stosowany jest najczęściej na stanowiskach robotniczych oraz biurowych. Wysokość wynagrodzenia nie zależy od wyników pracy, wobec czego do płacy zasadniczej stosowane są dodatki zmienne, mające spełnić funkcję motywacyjną.

System akordowy

W tym modelu wynagrodzenie zależy od wyników pracy, czyli od liczby wykonanych zadań. Wynagradzanie w modelu akordowym najczęściej wykorzystuje się na stanowiskach typowo produkcyjnych.

Sposób rozliczania może zależeć od wykonania określonej, obligatoryjnej normy, uwzględniać premię za przekroczenie normy bądź zależeć wyłącznie od ilości wykonanej pracy. Motywację do pracy pełni uzależnienie pensji od liczby wykonanych produktów.

System prowizyjny

Wynagradzanie w systemie prowizyjnym polega na uzależnieniu wysokości zarobków od ilości oraz jakości wykonanej pracy. Do płacy zasadniczej dolicza się prowizję od wydajności pracownika.

Ten model stosowany jest najczęściej w handlu, np.: na stanowisku przedstawiciela handlowego (np.: prowizja od pozyskanych klientów). Wysokość procentowej prowizji może wzrastać wraz z poziomem kwalifikacji i doświadczenia pracownika.