Budowanie oraz restrukturyzacja systemów wynagrodzeń

Podczas tworzenia lub modernizacji systemu wynagradzania niezbędna jest ekspercka wiedza z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

Aby system, wynagrodzeń spełniał swoją rolę gratyfikującą oraz motywującą, powinien być oparty o rzetelne dane na temat rynku pracy. Raport Płacowy jest źródłem informacji o zarobkach w podobnych branżach, co gwarantuje dopasowanie wysokości wynagrodzenia na konkretnym stanowisku do aktualnej sytuacji ekonomicznej na rynku pracy.

Dzięki rzetelnym i sprawdzonym danym pochodzącym bezpośrednio od firm zarobki w organizacji będą zawsze dopasowane nie tylko do struktury organizacji, ale także do sytaucji ekonomicznej w kraju.

Co daje korzystanie z Raportów Płacowych:

    • większa konkurencyjność stanowisk pracy,
    • optymalizacja kosztów działalności,
    • pomoc doradców z zakresu tworzenia systemu,
    • dopasowanie wynagrodzenia do struktury organizacji.

6 kroków budowania systemu wynagrodzeń – RaportPłacowy.pl

Audyt systemu wynagradzania

W pierwszej kolejności przeprowadza się audyt istniejącego systemu wynagrodzeń, aby wskazać jego mocne i słabe strony.

Opis stanowisk pracy

Następnie bada się strukturę organizacji oraz opisuje stanowiska, by do ich wartości dopasować odpowiednią wysokość wynagrodzeń.

Wartościowanie stanowisk

Kolejnym etapem jest wartościowanie stanowisk pracy, by na jego podstawie stworzyć hierarchiczną strukturę organizacji.

Analiza rynku pracy

Dalszy etap to porównanie zarobków na rynku pracy do oferowanych w organizacji poprzez dane pochodzące z raportu wynagrodzeń.

Stworzenie tabeli płac

W oparciu o aktualne dane rynkowe tworzy się dopasowane do firmy kategorie zaszeregowania oraz tabele płac zasadniczych.

System płacy zmiennej

Końcowym etapem jest stworzenie systemu płacy zmiennej, który pełni funkcję motywującą pracowników.